Graft Nedir?

Saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen veya bu konuyu araştırma aşamasında olan pek çok kişinin merak ettiği soruların başında “graft nedir” sorusu gelir.

Tıbbi bir terim olarak graftin tanımı;

Graft, bir dokunun, onu besleyen kan desteğinden ayrılarak, yeni bir besleyici bölgeye transferidir. Saç ekimi işleminde yapılan graft nakliyle ense ve kulak üzeri bölgelerde bulunan saç folikülleri saç açıklığı yani kellik olan kısma ekilirler.

Saçlı deriden alınan bu foliküller bir süre ekildekileri yerde bu farklı bölgede beslenmeye başlarlar.

Saç ekimi işlemi esnasında alınan grafler bir adet saç kök ve saç tellerinden oluşur. Küçük, beyaz soğancık şeklinde olan bu beyaz doku saç derisinde saçsızlık olan alanlara ekilerek bir süre sonra saç olarak gözlemlenirler.

Graftler genelde tek bir beyaz küçük folikül şeklinde gelirler. Bu saç foliküllerinin ucunda bir bütün olarak çıkan saç köklerimiz transfer edildikleri alanda tekli, ikili, üçlü ve çok nadir dörtlü saç teller olarak uzarlar.

Bir seanslık saç ekimi işleminde 3000-4000 graft aralığında saç nakli yapmak mümkündür. Ekilen graftlar saç ekimi işleminden 2 ay sonra alıcı alanda uzamaya başlar.